Izjava o varnosti

Varnost plačila s kreditno kartico

Tajnost vaših podatkov je zaščitena in zavarovana z uporabo šifriranja SSL. Strani za plačevanje prek spleta so zavarovane z uporabo protokola Secure Socket Layer (SSL) s 128-bitnim šifriranjem podatkov. Šifriranje SSL je postopek šifriranja podatkov zaradi preprečevanja nepooblaščenega dostopa pri njihovem prenosu.

S tem je omogočen varen prenos informacij in onemogočen nedovoljen dostop do podatkov med komunikacijo med uporabnikovim računalnikom in storitvijo T-com ter obratno.

Storitev PayWay in finančne ustanove (kartične hiše) si izmenjujejo podatke z uporabo virtualnega zasebnega omrežja (VPN), ki je zaščiteno pred nepooblaščenim dostopom.

Številke kreditnih kartic se ne shranijo in niso dostopne nepooblaščenim osebam.

Izjava o varstvu in zbiranju osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov kupcev bomo zagotavljali tako, da bomo zbirali samo nujne, osnovne podatke o kupcih/uporabnikih, ki so nujni za izpolnitev naših obveznosti, informirali kupce o načinu uporabe zbranih podatkov, kupcem redno dajali možnost izbire glede uporabe njihovih podatkov, vključno z možnostjo odločitve, ali želijo odstraniti svoje ime s seznamov, uporabljenih za marketinške kampanje, ali ne.

Vsi podatki o uporabnikih se strogo varujejo in so dostopni samo zaposlenim, ki te podatke potrebujejo za opravljanje svojega dela.

Vsi naši zaposleni in poslovni partnerji so dolžni spoštovati načela varstva zasebnosti.